D&D JUGOHEMIKA

Šifra Naziv MJ
00588 Firnis 0.9 l kom
00587 Antirost 0,9 l kom
00651 Impregnator balkona kom
01646 Emajl korektor za kade kom