D&D JUGOHEMIKA

Uljani razređivač PVC

Proizvod namenjen za razređivanje alkidnih i akrilnih premaza za zaštitu i dekoraciju drveta i metala

BOJA: Transparent
PAKOVANJE: PVC ambalaža 0,8l, 1/15
SASTAV: Smesa visoko kvalitetnih organskih rastvarača
ROK UPOTREBE: 18 meseci od datuma utisnutog na proizvodu